Chronimy przed ryzykiem prawnym

Ryzyko prawne to nieodłączny element gry rynkowej
Nasza wiedza i doświadczenie pozwalają ustrzec przed nim
Klientów albo znacząco takie ryzyko ograniczyć

Doświadczenie, specjalizacja, elastyczność

Na rynku prawniczym funkcjonuje wiele kancelarii. Wybór odpowiedniej może przesądzić o sukcesie, bądź porażce projektu biznesowego. Dlaczego to właśnie nam warto powierzyć ochronę prawną swojego przedsięwzięcia?
Co najmniej z trzech powodów:

Doświadczenie

Posiadamy kilkunastoletnie doświadczenie na rynku. W tym czasie zrealizowaliśmy z sukcesem wiele różnych projektów. Właściciel kancelarii – Jerzy Kopyra, jest radcą prawnym z dużym doświadczeniem praktycznym nabytym w renomowanych kancelariach prawnych, wieloletnim wykładowcą akademickim oraz autorem specjalistycznych publikacji.

Specjalizacja

Specjalizujemy się w szeroko pojętym prawie budowlanym rozumianym jako ogół przepisów normujących lokalizację, realizację oraz eksploatację inwestycji budownictwa przemysłowego i mieszkaniowego, a także w sprawach reprywatyzacyjnych oraz w sprawach odszkodowawczych związanych z planami miejscowymi. Nie znamy się na wszystkim, ale w zakresie powyższych specjalizacji jesteśmy ekspertami.

Elastyczność

Naszym Klientom oferujemy opiekę prawną dostosowaną do specyfiki ich działalności, potrzeb i wymagań. Wiemy, że adaptacja do zmieniających się uwarunkowań otoczenia biznesowego stanowi klucz do sukcesu nie tylko naszych Klientów, ale i naszego. Elastyczność oznacza usługi prawne „szyte na miarę”, zoptymalizowane kosztowo.

Jerzy Kopyra

Radca prawny, doktor nauk prawnych, wieloletni wykładowca akademicki, prowadzi indywidualną praktykę prawniczą w Warszawie.

Praktykuje, przede wszystkim, w zakresie szeroko pojętego prawa budowlanego. Specjalizuje się także w sprawach reprywatyzacyjnych oraz w sprawach sądowych o odszkodowanie za spadek wartości nieruchomości w związku z wejściem w życie planu miejscowego.

W swojej działalności naukowej i zawodowej łączy ugruntowaną wiedzę prawniczą z dużym doświadczeniem praktycznym, nabytym w renomowanych warszawskich kancelariach prawnych, takich jak "Sołtysiński, Kawecki, Szlęzak", "Gide Loyrette Nouel", "Wardyński i Wspólnicy", „K&L Gates” oraz wiodących spółkach działających na rynku budowlanym.

Jerzy Kopyra prowadzi szkolenia z prawa budowlanego oraz szkoli aplikantów notarialnych. Autor licznych publikacji w prasie fachowej.

Realizacje

W trakcie kilkunastu lat działalności na rynku świadczyliśmy usługi prawne w ramach wielu projektów, takich jak:

budowa obiektów biurowych, magazynowych, przemysłowych oraz powierzchni handlowo – usługowych, jak również osiedli mieszkaniowych i obiektów użyteczności publicznej

budowa infrastruktury technicznej, w szczególności, sieci elektroenergetycznych na terenie całej Polski

budowa infrastruktury drogowej, w tym autostrad

budowa elektrowni wiatrowych

przetarg na budowę pierwszej elektrowni atomowej w Polsce

postępowania sądowe z powództwa właścicieli nieruchomości przeciwko gminom o odszkodowanie z tytułu spadku wartości nieruchomości wskutek wejścia w życie planów miejscowych

postępowania reprywatyzacyjne na podstawie Dekretu warszawskiego, Dekretu o reformie rolnej oraz innych aktów nacjonalizacyjnych

postępowania przed sądami powszechnymi oraz arbitrażowymi w związku z wykonawstwem budowlanym

Nasze marki

Invalid Email